Vzdelávanie

 

V sekcii vzdelávania budú zverejňované aktivity ako školenia a kurzy, semináre, odborné doškolovanie a pod.

Aktivity sú určené ako pedikérkam a manikérkam tak záujemcom laikom, ktorí sa chcú naučiť nové veci, alebo technologicky správne postupy vo vykonávaných aktivitách.